Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  

 

MŁODZIEŻOWY WOLONTARIAT

 przy Miejskim Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy

Klub „Ośmiu Wspaniałych”

            „Nie ma miłości człowieka i narodu bez miłości, bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapomina, która jest wrażliwa na niedolę innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla innych, tej miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości.”

/Jan Paweł II /

„Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapominając o sobie, zaczyna żyć dla bliźnich.”

/Michaił Gogol/

WOLONTARIAT

§ to dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko - przyjacielskie.

WOLONTARIUSZ  

§  to osoba działająca zgodnie z tą  zasadą.

Co może robić wolontariusz?

czyli dla każdego  coś miłego?

Wolontariusz może:

§ pracować z dziećmi, osobami niepełnosprawnymi lub starszymi we  wszelkiego rodzaju placówkach stałego lub dziennego pobytu, rehabilitacyjnych lub domach prywatnych pomagających rodzinie;

§  robić zakupy, porządki, spędzać czas ze starszymi lub potrzebującymi osobami w najbliższej okolicy;

§ pomagać w organizowaniu akcji, zbiórek ( np. żywności), imprez okolicznościowych (Dzień Dziecka,wigilia) czy masowych;

§  uczyć, pomagać w lekcjach, ( np. tłumaczyć teksty);

§  wyjeżdżać w czasie wakacji i ferii na kolonie i obozy wypoczynkowe;

§   oddawać krew, szpik;

§   i wiele, wiele innych ...

Decydując się na pracę w wolontariacie należy tę decyzję podjąć w sposób świadomy i odpowiedzialny,aby nie zawieść zaufania pokładanego w nim przez osoby na rzecz których pracuje.

W dzisiejszych czasach, w których króluje materializm i pośpiech, warto zastanowić się, czy nie jest najważniejsze uważne spojrzenie na drugiego człowieka, poświęcenie mu odrobiny czasu i dobrego słowa, których nie kupi się za żadne pieniądze, a przecież te dwie rzeczy naprawdę potrafią zdziałać cuda.

Zastanów się przecież  Twoje miejsce na Ziemi znajduje się wśród ludzi. To między nimi czujesz się dobrze, bezpiecznie, wartościowo. Może warto podziękować im za to właśnie,, pracując jako wolontariusz...

A co takiego skłania nas do życia dla innych i pomagania im?

Najpiękniej ujął to papieżJan Paweł II : „Przede wszystkim naturalny odruch serca, który przynagla każdego człowieka do pomocy drugiemu – swemu bliźniemu... Jest to bez mała „prawo istnienia”. Wolontariusz, gdy bezinteresownie może dać innym coś z siebie, doświadcza radości, która przewyższa to, czego dokonał.”

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WOLONTARIATU:

§         pomoc potrzebującym,

§         poznanie ciekawych ludzi, zdobycie przyjaciół,

§         rozwijanie zainteresowań,

§         nabywanie doświadczenia,

§         sprawdzenie i nabycie umiejętności organizacyjnych,

§         ćwiczenie wytrwałości,

§         przełamywanie stereotypów.

Współczesny świat zbyt często traktuje człowieka przedmiotowo, a więc jesteś tyle wart, na ile jesteś mi potrzebny. Zbyt rzadko dostrzegamy tych, którzy nie są nam potrzebni, a jeśli zdarzy się, że to oni właśnie od nas potrzebują pomocy, zbywamy ich tanią uprzejmością i współczuciem bez choćby próby rozwiązania ich problemu.

Spośród istniejących form służby społeczeństwu za najpełniej, najgłębiej osadzoną i umotywowaną przez chrześcijaństwo uznać wypada posługę wolontarystyczną.

Czym bowiem zmierzyć można bezmiar dobroci, ludzkiej życzliwości i ogromnej wdzięczności za dar serca?

 

Powrót

 
© 2013. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.