Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  

 

Działania wolontariuszy w MG 1

     Co tydzień odbywają się spotkania, na których:

§        omawiane są podejmowane działania,

§        analizowane mocne i słabe strony zespołu w trakcie przeprowadzanych zadań,

§        dyskutowane tematy związane z działalnością wolontariatu, np. empatia, zaufanie, odwaga, prawdomówność, wrażliwość, itp.

§        omawiane problemy dotyczące młodzieży, np. akceptacja, bycie sobą w każdej sytuacji,

§        dyskutowane tematy nurtujące młodzież, np. wartość życia, konflikty w rodzinie,

§        kultywowane są cechy i postawy kultury osobistej młodego człowieka zasługującego na miano wolontariusza,

§        organizowane są gry i zabawy integrujące zespół.

 

Zadania podejmowane przez wolontariuszy z  Miejskiego Gimnazjum nr 1:

 

§        organizowanie koncertów charytatywnych „Mikołaj dociera wszędzie…”

§        organizowanie spotkań z dziećmi niepełnosprawnymi ze Stowarzyszenia „Radość”,

§        pomoc koleżeńska w nauce uczniom słabszym,

§        pomoc w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej „Nazaret”,

§       zbiórka maskotek, zabawek i innych potrzebnych artykułów dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych  w Dębicy i osób potrzebujących,

§       upamiętnianie poprzez audycje i symbole, np. słoneczka ;dnia tolerancji, życzliwości, walki z AIDS, Międzynarodowego Dnia        

         Wolontariusza,

§        zbiórka pieniędzy pod hasłem „Misyjne dzieło pomocy”, z której dochód jest przeznaczony dla uzdolnionej młodzieży z biednych 

          rodzin,

§        przygotowanie świątecznych stroików dla pensjonariuszy z Domu Opieki Społecznej w Parkoszu,

§        porządkowanie zaniedbanych grobów przed Świętem Zmarłych, 

§        akcja „Pola Nadziei” z której dochód przeznaczony jest na Domowe Hospicjum w Dębicy,

§        konkursy: „Osiem Dobrych Serc Miejskiego Gimnazjum nr 1, ”Klasa o Wielkim Sercu”

§        wizyty w schronisku dla zwierząt,

§        i wiele innych akcji.

 

    Postawa wolontariuszy jest przykładem życzliwości, czułości, wrażliwości, odpowiedzialności, serdeczności, a przede wszystkim dobroci, która maluje się na ich twarzach i nieobojętności na drugiego człowieka.

 

      Jeśli jesteś zainteresowany i chciałbyś nieść bezinteresowną pomoc potrzebującym to przyjdź i przyłącz się do nas.

                                                                                      Zapraszamy

 

Powrót

 
© 2013. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.