Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  

 

CECHY DOBREGO WOLONTARIUSZA

 

1.   Wysoki stopień wrażliwości, który pozwala na wnikliwą obserwację świata, tego co nas otacza. To pomaga dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych, cierpiących i chorych. Samo dostrzeżenie ich – to nie wszystko! Wielu ludzi bowiem dostrzega wokół siebie potrzebujących, ale przechodzi obok obojętnie, nie reaguje.

2.   Empatia, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania drugiego człowieka, rozumienia i przeżywania jego cierpienia. Takie osobiste odbieranie drugiego człowieka skłania nas do zatrzymania się nad jego niedolą, wyzwala w nas potrzebę ochraniania go, udzielania mu pomocy. Wtedy pomagamy najbardziej skutecznie. Dajemy z siebie jak najwięcej, a to z kolei daje nam ogromną satysfakcję i zadowolenie z dobrze wypełnionego moralnego obowiązku.

 

3.   Cierpliwość, której należy się uczyć codziennie, wypełniając swe zobowiązania.. Wymaga to dużego panowania nad swoimi emocjami, nad złością, zniecierpliwieniem, popędliwością, często nad lenistwem czy zniechęceniem.

 

4.  Odpowiedzialność za siebie, swoje działania i za swojego podopiecznego. Odpowiedzialność należy w sobie wzbudzać i wzmacniać. Poczucie odpowiedzialności jest dowodem naszej dojrzałości do podejmowania różnych ról społecznych. Musimy pamiętać, że jeśli zobowiązujemy się do czegoś, powinniśmy wcześniej ocenić nasze siły i umiejętności, aby nie podejmować zadań przerastających nasze możliwości. Nigdy nie należy obiecywać zbyt wiele, a potem nie wywiązywać się ze zobowiązań. Lepiej wziąć na siebie mniej obowiązków, ale wywiązać się z nich sumiennie.

 

5.  „Wstyd za zło”, ważne jest wypracowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz poczucia wstydu za popełnione błędy czy uczynione krzywdy. Takie poczucie ma zastępować konstruktywną krytykę, służyć rozwojowi wewnętrznemu, pracy nad sobą w celu podnoszenia własnej wrażliwości, umiejętności i kwalifikacji.

 

6.   Współdziałanie, znacznie więcej można osiągnąć działając wspólnie niż indywidualnie. Takiego współdziałania należy uczyć się, aby nie przekształciło się w zażartą rywalizację                  i zaspokajanie niezdrowych własnych ambicji.

 

7.   Punktualność, poszanowanie własnego czasu i czasu innych, to kolejna cecha, którą należy w sobie wypracować.

 

8.  Gospodarowanie czasem jest bardzo cenną umiejętnością, tym bardziej, że wolontariusze swą działalność prospołeczną godzą z nauką szkolną i obowiązkami czekającymi na nich w domu rodzinnym. Nie można bowiem być „dobrym” wolontariuszem dla wszystkich podopiecznych, zaniedbując przez to swoją najbliższą rodzinę, często niedołężnych dziadków czy sąsiadów.

 

9.  Tolerancja i akceptacja, tak bardzo potrzebna zwłaszcza w kontaktach z osobami chorymi, czy niepełnosprawnymi. To bardzo trudne zadanie, aby zaakceptować tę „inność” fizyczną, czy psychiczną, umieć zobaczyć w osobie niepełnosprawnej człowieka. Nie każdy umie sobie z tym poradzić. Wymaga to pewnego treningu i przygotowania psychologicznego.

 

10. Prawo do słabości, do błędu czy porażki – nie jesteśmy  nieomylni, zdarza się, że zrobimy coś źle, nie tak jak planowaliśmy. Musimy sobie dać to prawo, nie załamywać się porażkami, ale wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłość. Zdobywamy w ten sposób nowe doświadczenia, które nas rozwijają, wzbogacają. Tak uczymy się nowych rzeczy, aby potem służyć radą i pomocą innym.

 

11. Dążenie do samodoskonalenia się, wolontariusz powinien ustawicznie podnosić swoje umiejętności  i doskonalić się wewnętrznie, aby pełniej i skuteczniej pomagać potrzebującym.

 

KARTA  ETYCZNA  WOLONTARIUSZA

 

1. Wypełnia wszystkie prace związane z przyjętą rolą.

2. Nie składa obietnic, których nie jest w stanie spełnić.

3. Bierze na siebie tyle obowiązków, ile zdoła wypełnić.

4. Jeśli już się do czegoś zobowiąże, to stara się to wypełnić.

5. Zachowuje dyskrecję w sprawach prywatnych.

6. Unika zachowań, które mogą być źle zrozumiane.

7. Wykorzystuje szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych.

8. Nie krytykuje rzeczy, na których się nie rozumie.

9. Jest osobą, na której można polegać.

10.Stara się osiągać dobre wyniki w nauce, ponieważ  ma świadomość, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.

11.Stara się być dobrym wolontariuszem.

12.Wolontariusz jest otwarty i wrażliwy na wszelkie potrzeby bliźnich, ze szczególnym szacunkiem i miłością odnosi się zwłaszcza do ludzi poniżonych z powodu nędzy.

13.Podstawowym kryterium wartościowania wolontariusza   jest osobowa godność, jaką każdy człowiek został obdarzony.

 

Powrót

 
© 2013. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.