Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  
 

Ważne strony WWW

Powiat Dębicki

http://www.powiatdebicki.pl/
 
 

Gmina Dębica

http://www.ugdebica.pl/
 
 

Urząd Miejski w Dębicy

http://www.debica.pl/
 
 

Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy

http://www.mokdebica.pl/
 
 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy

http://mosir.debica.pl/
 
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

http://www.men.gov.pl/
 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
http://www.ko.rzeszow.pl/
  Centralna Komisja Egzaminacyjna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna  
 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

http://rzeszow.pcen.pl/ 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
http://www.poradniadebica.pl/

 
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Poradnia Specjalistyczna "Arka"
39-200 Dębica
ul. Św. Jadwigi 9
telefon:(014)
681 81 41
http://www.arka.debica.diecezja.tarnow.pl
 
Telefon Zaufania "Arka" w Tarnowie

Świetlica "Nazaret"
39-200 Dębica
ul. Św. Jadwigi 9
http://www.swjadwiga.info/nazaret
 

 

© 2013. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.