Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  

 

Samorząd Uczniowski

Rok szkolny 2013/2014

"Szukać prawdy, kochać piękno,

chcieć dobra, czynić najlepsze-

to zadanie i cel człowieka."

Moses Mendelssohn

 

 

Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają…, żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…, żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności…, to nie tylko praca, ale i walka… w obronie porządnych, dzielnych i słabych..."

Janusz Korczak (1878-1942) pedagog, pisarz

 

Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów i zarządzaną przez uczniów. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i jakiejkolwiek partii czy ugrupowań politycznych. To uczniowie decydują, jakimi sprawami samorząd będzie się zajmował.

Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec nauczycieli, rodziców, administracji oświatowej. Samorząd poprzez swoje działanie wywiera wpływ na życie szkoły, może współdecydować o sprawach jej dotyczących. Ustawa o systemie oświaty mówi, że Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów.

Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie w sposób nieskrępowany wybierają swoich przedstawicieli.


Praca Samorządu Uczniowskiego skupiała się będzie m.in. na:

-współdziałaniu z dyrekcją szkoły i wychowawcami,

-organizowaniu zebrań SU,

-reprezentowaniu szkoły podczas uroczystości miejskich związanych ze świętami narodowymi,

-udziale w uroczystościach gimnazjalnych,

-organizowaniu dyskotek,

-codziennym losowaniu "Szczęśliwego numerka",

-udziale w akcjach charytatywnych,

-prowadzeniu gazetki ściennej.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego będzie aktualizowany na bieżąco w zależności od

potrzeb szkoły, środowiska lokalnego, nieplanowanych uroczystości, itp.


Opiekunowie:

mgr Małgorzata Krasoń

mgr Anna Matłok

 
© 2013. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.