Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  

 

Program wychowawczy

Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza

w Dębicy

 

Podstawa prawna:

1.      Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty (DzU. z 1996 r. Nr 67, poz. 329), z póź. zmianami.

3.      Karta Nauczyciela.

4.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla sześcioletnich szkół podstawowych i gimnazjów (DzU. z 1999r. Nr 14, poz. 129) z póź. zmianami

5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (DzU. z 1999r. Nr 14, poz. 131), z póź. zmianami

6.      Karta Praw Dziecka.

7.      Statut Szkoły.

8.      Podstawa programowa.

 

tutaj do pobrania pełny dokument : program wychowawczy

 

 
© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.