Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  

 

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I.        Wstęp:

nawiązanie do:

·        do programu wychowawczego,

·        misji, wizji szkoły,

·        podstaw programowych oraz realizowanych programów nauczania,

·        wybranej teorii wyjaśniającej istotę problemu,

·        wieku rozwojowego uczniów.

II.       Zadania profilaktyki pierwszorzędnej – wzmacnianie czynników chroniących, osłabianie czynników ryzyka.

III.     Zadania prowadzenia profilaktyki drugorzędowej, między innymi sposoby wczesnego diagnozowania uczniów z grupy podwyższonego ryzyka oraz opisanie strategii interwencyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń.

IV.   Diagnoza – jej wyniki, wnioski końcowe.

V.     Cele szczegółowe programu, zadania, sposoby realizacji, kryteria sukcesu, procedury ewaluacyjne.

VI.   Spis instytucji wspierających działalność szkół i placówek w zakresie rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

 

tutaj do pobrania pełny dokument PDF: program profilaktyki

 

 
© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.