Dyplom Primus inter pares

(Pierwszy wśród równych)

jest nadawany corocznie wraz z tytułem
przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną
Miejskiego Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy
najlepszemu uczniowi szkoły
w uznaniu wspaniałych osiągnięć w nauce i godnej naśladowania postawy.
 

Uczniowie wyróżnieni 

2012/2013 - Dominik Kurdziel 3a

2011/2012 - Dawid Tomasiewicz 3a

2010/2011 - Paweł Pająk 3a

2009/2010 - Katarzyna Kuczyńska 3b

2008/2009  -  Tomasz Stachnik 3a

2007/2008  -  Jan Pluta 3a

2006/2007  -  Jakub Bażela 3e

2005/2006  -  Karolina Stachnik 3a

2004/2005  -  Justyna Ciszek 3b

2003/2004  -  Magdalena Bizoń 3a

2002/2003  -  Alicja Drapała 3f

2001/2002  -  Magdalena Matłok 3g