Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  
 

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA PCK

Czerwony Krzyż to symbol jest miłości, on nie zna granic lądów ani mórz.

Niech żyje nam czerwony krzyż ludzkości… ..

Irena Prusicka

Cele i zadania Szkolnego Koła PCK

 

1.      Celem szkolnego koła PCK jest aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym.

2.      Zadania Szkolnego Koła PCK:

·         pomoc potrzebującym uczniom,

·         promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka,

·         działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży
w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,

·         Opieka nad klubami Wiewiórka,

·         Kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,

·         Stworzenie godnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży,

·         Przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK.

Powrót

 
© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.