Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  

 

Statut  Szkolnego Klubu Europejskiego  działającego

                           w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Dębicy.

 

1.Szkolny Klub Europejski został powołany w celu propagowania idei europejskiej wśród uczniów Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy .

 

2.W skład Klubu wchodzą uczniowie pragnący aktywnie działać na rzecz przybliżania innym wiedzy na tematy europejskie .

 

3.Członkami Klubu Europejskiego mogą być zarówno uczniowie pracujący regularnie w ramach spotkań klubowych, jak i  uczniowie uczestniczący  aktywnie w akcjach przeprowadzanych przez Klub.

 

4.Członkowie Klubu godnie reprezentują Klub Europejski i Miejskie Gimnazjum nr 1 podczas akcji i wyjazdów poza szkołę.

 

5.Klub jest miejscem wymiany  pomysłów , poglądów , jest źródłem inspiracji  i   nowoczesnych  europejskich postaw.

 

6.Szkolny Klub Europejski  jest otwarty na współpracę  ze wszystkimi instytucjami i osobami wspierającymi  idee europejskie.

 

7.Przynależność do Klubu jest jednoznaczna z przyjęciem postawy Polaka - Europejczyka, otwartego na Europę, znającego języki obce i pragnącego poznać kulturę innych europejskich narodów .

 

 

                   

 

 

 

Powrót

 
© 2013. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.