Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  

 

Program Szkolnego Klubu Europejskiego

       działającego przy Miejskim Gimnazjum nr 1 w Dębicy

                        

CELE :

-         propagowanie wiedzy na temat Europy , jej historii , geografii , kultury , sztuki, literatury , filozofii

-         propagowanie idei europejskiej

-         promowanie w środowisku szkolnym dziedzictwa narodowego na tle Zjednoczonej Europy

-         poznawanie mentalności europejskich narodów, które prowadzić ma do przeciwdziałania stereotypom i ksenofobii

-         przybliżanie uczniom wiedzy na temat języków obcych będących kluczem do porozumiewania się narodów

-         akceptacja europejskiej różnorodności

-         działania na rzecz ochrony środowiska , wolności , demokracji , praw człowieka i ucznia

-         wskazywanie możliwości konkretnego działania na rzecz najbliższego otoczenia  i „ małej ojczyzny ”

-         wyrobienie postawy świadomego Europejczyka , tolerancyjnego wobec inności i otwartego na nowe europejskie wyzwania

-         rozwijanie współpracy  między szkołami i Klubami Europejskimi z innych miast i krajów

 

                   

 

 

 

Powrót

 
© 2013. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.