Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  

 

FORMY  DZIAŁALNOŚCI

          SZKOLNEGO  KLUBU  EUROPEJSKIEGO w MG nr 1

-         nawiązanie współpracy z Urzędem Miasta pod kątem  tematyki europejskiej

-         czynny udział w akcjach na terenie miasta Dębicy , mających na celu propagowanie idei europejskiej

-         nawiązanie współpracy z instytucjami rządowymi i pozarządowymi do spraw integracji europejskiej

-         regularne spotkania w ramach Szkolnego Klubu Europejskiego

-         stworzenie w pracowni nr 16 będącej siedzibą Klubu  „ Kącika Europejskiego ”

-         przeprowadzenie wśród członków Klubu  konkursu na logo , motto i projekt legitymacji / znaczka Klubu Europejskiego

-         prowadzenie kroniki Klubu

-         utworzenie strony internetowej Klubu Europejskiego

-         przygotowywanie albumów i prac plastycznych na temat krajów europejskich

-         przeprowadzanie  na terenie szkoły  Dni Krajów Europejskich ( raz w miesiącu dzień poświęcony jednemu krajowi ) w formie

             audycji radiowych , prezentacji muzyki , stoisk, scenek

-         przeprowadzenie „ europejskiej dyskoteki ” – muzyka charakterystyczna dla różnych narodów ,  odpowiednie stroje i         

         emblematy

-         zapraszanie na spotkania klubowe ciekawych osób działających na rzecz środowiska lokalnego

-         tworzenie projektów komputerowych na temat osobliwości naszego miasta

-         przeprowadzanie  międzynarodowych spotkań poetycko-muzycznych

-         konkursy wiadomości o sporcie europejskim

-         organizowanie wycieczek po najbliższej okolicy oraz wyjazdów  do Instytutów Kultury  na wystawy , filmy , sztuki teatralne

-         organizowanie debat na kontrowersyjne tematy europejskie

-         prezentowanie wybitnych dzieł sztuki , wynalazków europejskich

-         przeprowadzanie przez członków Klubu lekcji wychowawczych pod kątem edukacji europejskiej

-         tworzenie przez członków Klubu reportaży prezentowanych na falach szkolnego radiowęzła o tematyce europejskiej

-         komunikacja internetowa z młodzieżą w całej Europie

-         edukacja filmowa

 

 

                   

 

 

 

Powrót

 
© 2013. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.