Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  

 

Misja MG 1

1.   Miejskie Gimnazjum nr 1 jest publiczną placówką oświatową  świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku.
2.   Realizujemy harmonijnie funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dążąc jednocześnie do wprowadzenia młodych
      w różnorodne dziedziny życia, nauki i kultury, a także zapewniamy możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu, rozrywki i wypoczynku.
3.   Dążymy do przygotowania ucznia do samodzielnego, krytycznego myślenia i działania we współczesnym świecie oraz do
      świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia.
4.   W  realizowanych   programach   odwołujemy się  zarówno do  życia współczesnego jak i
 tradycji, w tym 500 letniej historii
      Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza.
5.   Opieramy wszystkie swoje działania na takich wartościach jak: miłość, odpowiedzialność, prawda, mądrość.
6.   Dążymy do wzmocnienia poczucia tożsamości narodowej, ochrony języka polskiego, wyrażania w różnorodnych formach polskiej
      tradycji chrześcijańskiej i dziedzictwa kulturowego, a równocześnie wspomagamy uczniów w poznawaniu kultury europejskiej
      i światowej.
7.   Szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności  myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych, oryginalności i kreatywnego myślenia.
8.   Dużą wagę przywiązujemy do kształtowania wysokiej kultury osobistej, pielęgnujemy umiejętności dzielenia się emocjami,
      uwrażliwiamy   na uczucia innych.
9.   Rozwijamy umiejętności współpracy w zespole, samokształcenia, korzystania z różnych źródeł informacji w tym multimedialnych.
10. W planowaniu pracy szkoły uwzględniamy opinie rodziców i uczniów oraz ich oczekiwania, jednocześnie realizując pełny zakres
      zadań wynikających z szeroko pojętego   interesu publicznego.
11. Dążymy do rozwoju metodyki i dydaktyki, popieramy eksperymenty treściowe i formalne.

Sylwetka absolwenta

 
© 2013. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.