Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  
 

     Idea Międzypokoleniowych Spotkań Dębickich Nauczycieli zrodziła się z potrzeby serca w 2003 r. podczas rozmowy dyrekcji „Jedynki” z Panią Elżbietą Kęsik, wtedy jeszcze nauczycielką naszej szkoły (obecnie jest dyrektorem MOK  w Dębicy). Spotkania od samego były okazją do wspomnień, wymiany doświadczeń, przekazania wyrazów szacunku i wdzięczności przez ich wychowanków i następców.
     Uczestniczą w nich corocznie emerytowani nauczyciele dębickich przedszkoli, szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, pracownicy administracji szkolnej,  przedstawiciele nauczycielskich związków zawodowych, władz samorządu miejskiego i powiatowego, a także dębickiego duchowieństwa. Gośćmi są również parlamentarzyści i przedstawiciele Podkarpackiego Kuratora Oświaty.
     Spotkaniom, które przebiegają pod hasłem „Pomnikiem wdzięczność” patronują Burmistrz Miasta Dębicy i Starosta Powiatu Dębickiego. Gospodarzem jest dyrektor „Jedynki”, który podczas uroczystości przedstawia sylwetki ludzi związanych z naszą „Małą Ojczyzną”. Spotkania zawsze odbywają się w Domu Kultury „Śnieżka” MOK w Dębicy.
     Przez 8 lat część artystyczną przygotowywała młodzieżowa grupa teatralno-wokalna „Feniks” działająca przy Miejskim Gimnazjum nr 1 prowadzona przez Panie Elżbietę Kęsik i Małgorzata Krasoń. Od 2012 r. program przygotowuje Grupa „Safo” prowadzona przez Panią Izabelę Ceglarz.

 

 

© 2013. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.