Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  

 

„Aby móc wybrać odpowiednią drogę, powinieneś znać miejsce,
z którego wyruszasz oraz to, do którego zamierzasz dotrzeć”

 /G.Rogala/   

MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS POWIATOWY
„Gimnazjalista u progu kariery zawodowej”

 

W 2008 roku po raz pierwszy został zorganizowany w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Dębicy  Międzygimnazjalny konkurs „Gimnazjalista u progu kariery zawodowej” z udziałem  przedstawicieli miejskich szkół gimnazjalnych, którzy reprezentowali swoją szkołę. W kolejnych latach do udziału w konkursie zostali zaproszeni również przedstawiciele szkół z terenu powiatu dębickiego. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie, konkurs odbywa się w DK „Mors” w Dębicy.
        
Dotychczasowe edycje, pokazały nam jak ważne jest promowanie wśród uczniów szczególnie klas trzecich gimnazjum, zainteresowania dalszym rozwojem zawodowym. Konkurs umożliwia połączenie nauki  i wiedzy z zabawą, a to jest jedna z bardziej atrakcyjnych form zdobywania wiedzy przez młodzież.
        Pozwala on rozbudzić wśród uczestników zainteresowania „karierą zawodową”, która w dzisiejszym świecie nabiera szczególnego znaczenia i w dużym stopniu jest związana z pracą zawodową. Większość dorosłego życia to świadczenie pracy. Sukces zawodowy, kariera zawodowa jest traktowana na równi z innymi wartościami w życia człowieka.
        Szkoła gimnazjalna to ważny etap w kształtowaniu prawidłowych postaw, również zawodowych. Gimnazjalista, wybierając szkołę ponadgimnazjalną, często podejmuje już decyzję  o wyborze zawodu i wykonywanej w przyszłości pracy.
         Zajęcia prowadzone w szkołach gimnazjalnych z doradztwa zawodowego,  jego elementy  w ramach zajęć przedmiotowych, jak również działania pedagoga szkolnego w zakresie preorientacji zawodowej pomagają odpowiednio przygotować młodego człowieka do poznania siebie i podjęcia tej ważnej decyzji.
        Celem konkursu jest także zmotywowanie młodzieży do stawiania sobie coraz to wyższych wyzwań, ponieważ ktoś chyba słusznie kiedyś powiedział; „Dla człowieka, który stawia sobie cele, życie zawsze ma sens, a przyszłość nie jest zagadką, przypadkowym zbiegiem okoliczności, lecz świadomie obraną drogą”.
Jeżeli organizowanie tego konkursu jest okazją chociaż dla jednego z uczestników do wyznaczenia sobie celów na przyszłość i dążenia do ich realizacji to z pewnością warto podejmować takie inicjatywy.
        Motywacją dla uczniów mają być słowa cytatu, który towarzyszy każdemu spotkaniu "Jeśli chcesz osiągnąć sukces, wykreśl ze swojego słownika pojęcie "niemożliwe".
        Jednak w tym wszystkim ważne jest, aby młodzież pamiętała, że dla każdego z nas w świecie zawodów jedne będą bardziej atrakcyjne, a drugie mniej, ale jest jeden zawód, który wszyscy możemy wykonywać jak powiedziałam Maria Dąbrowska "Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie - być dobrym dla drugiego człowieka". Konkurs jest organizowany pod Patronatem Starosty Powiatu Dębickiego, Burmistrza Miasta Dębicy i Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu. Przez wszystkie lata Konkurs zdobył sobie uznanie i sympatię zaproszonych gości, uczestników drużyn jak i publiczności. Mamy  nadzieję, że jego efekty będą widoczne w przyszłości. Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu jest pani Agnieszka Jakubowska – Cetnar,
nauczyciel i doradca zawodowy Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy.


 

VI Edycja Międzygimnazjalnego Powiatowego Konkursu

„Gimnazjalista u progu kariery zawodowej”

Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy zorganizowało już VI edycję Międzygimnazjalnego Powiatowego Konkursu „Gimnazjalista  u progu kariery zawodowej”. Patronat nad konkursem objęli; Starosta Powiatu Dębickiego, Burmistrz Miasta Dębica, Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu.

Zajęcia prowadzone w szkołach gimnazjalnych z doradztwa zawodowego,  jego elementy w ramach zajęć przedmiotowych, jak również działania pedagoga szkolnego w zakresie preorientacji zawodowej pomagają odpowiednio przygotować młodego człowieka do poznania siebie i podjęcia ważnej decyzji przebiegu dalszej drogi zawodowej.

Ideą konkursu, jak twierdzi jego organizator Agnieszka Jakubowska – Cetnar, nauczyciel i doradca zawodowy Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy było rozbudzenie szczególnie wśród uczniów klas trzecich gimnazjum zainteresowania przyszłością zawodową. Chcieliśmy uświadomić jak ważne jest to co robią i jakie podejmują decyzje na tym etapie życia, a także wzbudzić troskę o własną przyszłość i dalszy rozwój zawodowy. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów klas trzecich gimnazjum zainteresowania dalszym rozwojem zawodowym, wyborem szkoły średniej, zawodu, a także rynkiem pracy.

W dniu 13 marca 2014 roku odbyła się w DK „Mors”  w Dębicy  VI Edycja Powiatowego konkursu „Gimnazjalista u progu kariery zawodowej” z udziałem  przedstawicieli 12 szkół gimnazjalnych z Powiatu Dębickiego, którzy reprezentowali swoje szkoły:

I. Zespół Szkół nr 1 w Jodłowej                                  

1.Rdzak Anna

2.Koznecka Sylwia

3.Nowak Żaneta

4) Opiekun: Marzena Potyrała

5) Dyrektor: Jan Kociołek

II.                Miejskie Gimnazjum nr 4 w Dębicy

1.Monika Curyło

2. Olga Małochleb

3.Jakub Zygmunt

4) Opiekun: Sławomir Gleń

5) Dyrektor: Andrzej Czudecki

III.             Zespół Szkół nr 1 -  Miejskie Gimnazjum nr 3

1.Karolina Pasik

2.Filip Cioś

3.Ignacy Gawron

4) Opiekun: Bożena Frankiewicz

5) Dyrektor: Wiesław Broda

IV.  Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum w Stasiówce

1. Katarzyna Ligęska

2. Agata Miazga

3. Wioletta Strzałka

4. Opiekunowie: Katarzyna Kozioł, Joanna Kucharska

5. Dyrektor: Dziadosz Andrzej

V. Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum w Brzeźnicy

1.Gawrys Mateusz

2.Gruca Liliana

3.Gołębiewski Hubert

Opiekunowie: Weronika Boryńska, Alicja Ligęska

Dyrektor: Piłat Stanisława

VI.  Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum  w Pustkowie

1. Anna Tyksińska

2. Magdalena Kozioł

3. Patryk Kamenczak

4)Opiekun: Andrzej Sulisz

5) Dyrektor: Wiesław Pyrsak

VII. Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum w Nagawczynie

1.Przemysław Kubisztal

2. Szymon Bukowski

3.Wiktoria Koziara

4) Opiekun: Agata Wiater

5) Dyrektor: Małgorzata Godek

VIII. Miejskie Gimnazjum nr 2 w Dębicy

1.Golonka Ewelina

2.Wójtowicz Katarzyna

3.Bizoń Gabriela

4) Opiekun: Bochniewicz Agnieszka

5) Dyrektor: Dariusz Pierzchała

IX. Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum w Podgrodziu

 

1.Nehrebecki Mateusz

2.Szewczyk Szymon

3.Kania Dariusz

4) Opiekun: Tyksińska Agnieszka

5) Dyrektor: Szczerbińska Barbara

               X. Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum w Siedliskach - Bogusz

1.Swiętoń Natalia

2.Wadas Jakub

3.Gleń Kamil

4) Opiekun: Anna Żurowska

5) Dyrektor: Wójtowicz Stanisław

XI. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Publiczne Gimnazjum w Pustkowie-Osiedlu

1)     Adrianna Legutko

2)     Klaudia Zawora

3)     Jakub Lasek

4) Opiekun: Stańczyk Dorota

5) Dyrektor: Kania Agnieszka

XII. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy

1.Gabriela Josypów

2.Bartosz Barnaś

3.Monika Gromadzka

4) Opiekun: Agnieszka Jakubowska – Cetnar

5) Dyrektor: Zbigniew Drzymała

I etap konkursu polegał na  przygotowaniu prezentacji multimedialnej - „Nietypowy zawód na współczesnym rynku pracy, który chciałbym wykonywać” . Miała ona na celu pokazać rzadko spotykany, ciekawy, nietypowy zawód – jego specyfikę, wymagane predyspozycje, kwalifikacje, zalety i wady, a także możliwości zatrudnienia w nim. Zawodnicy mieli także przygotować dokumenty aplikacyjne CV i List Motywacyjny pod kątem wybranego zawodu. 

    W II etapie konkursu, który odbył się w Miejskim Ośrodku Kultury „Mors”, wszystkie szkoły zmierzyły się z konkurencją w której każdy zespół losował jedną szkołę ponadgimnazjalną z powiatu dębickiego  i zadaniem zespołu było przedstawienie reklamy wylosowanej szkoły z zaakcentowaniem wybranego kierunku, profilu. 

Po tej konkurencji do kolejnego etapu przeszło 5 szkół: Miejskie Gimnazjum nr 1, Miejskie Gimnazjum nr 2, Miejskie Gimnazjum nr 3, Miejskie Gimnazjum nr 4, Publiczne Gimnazjum z Siedliska – Bogusz.  Zespoły miały za zadanie zaprezentowanie wylosowanego zawodu z uwzględnieniem:

·        Ścieżki edukacyjnej,

·        Wymaganych kwalifikacji i predyspozycji,

·        Mocnych i słabych stron,

·        Atrakcyjności zawodu,

·        Możliwości zatrudnienia.

a także przekonanie jury i publiczność, że dana osoba ma najlepsze predyspozycje, kwalifikacje                                  i umiejętności do wykonywania danego zawodu.

Zawodami były: psycholog, instruktor fitness, grafik komputerowy, architekt wnętrz i fizjoterapeuta.

Trzy zespoły z Miejskiego Gimnazjum nr 1, Miejskiego Gimnazjum nr 3 i Miejskiego Gimnazjum nr 4 przeszły do finału, gdzie zmierzyły się z najtrudniejszą z pewnością konkurencją, którą była rozmowa kwalifikacyjna. Każda grupa miała przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej jednego zawodnika, który ubiegał się o wylosowane wcześniej miejsce pracy.

A rozmowy przeprowadzili:

1.      Pani Magdalena Witalec – dyrektor ds. bankowości detalicznej – na stanowisko pracownika banku.

2.      Pani Dorota Kliś – dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 2 w Dębicy na stanowisko – nauczyciela wychowania przedszkolnego.  

3.      Pan podinspektor Waldemar Mytkoś – naczelnik wydziału ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy – z    kandydatem na stanowisko policjanta.

Konkurencja ta dostarczyła najwięcej emocji zarówno zawodnikom jak i publiczności.

 

Między konkurencjami publiczności czas umilały występy wokalistek i młodych aktorów z Miejskiego Gimnazjum nr 1, pokaz mody przygotowany przez uczniów z Zespołu szkół Zawodowych nr 1 pod opieką pani Agnieszki Ścisłowskiej, a także pokaz fryzur przygotowany przez uczennice z Zespołu Szkół nr 4 pod opieką pani Beaty Krupy.

W trakcie konkursu została przeprowadzona bardzo ciekawa prelekcja przez Pana Mateusza Cebulę- „Jestem absolwentem szkoły życia.”

Nad oceną poszczególnych konkurencji czuwało Jury w składzie;

1.      Pani dr Barbara Pelczar – Białek – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki, Sportu i Promocji Starostwa     

         Powiatowego w Dębicy w Dębicy, PRZEWODNICZĄCA JURY

2.      Pani Elżbieta Kęsik – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy

3.      Pani Małgorzata Gargas – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

4.      Pan Ireneusz Kozak  – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy

5.      Pani Marzena Socha – Z-ca Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy

Wyniki konkursu;

I Miejsce:

Miejskie Gimnazjum nr 4 w Dębicy

1.Monika Curyło

2.Olga Małochleb

3.Jakub Zygmunt

4) Opiekun: Sławomir Gleń

II Miejsce:        

Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy

1.Gabriela Josypów

2.Bartosz Barnaś

3.Monika Gromadzka

4) Opiekun: Agnieszka Jakubowska – Cetnar

III Miejsce:

Zespół Szkół nr 1 -  Miejskie Gimnazjum nr 3

1.Karolina Pasik

2.Filip Cioś

3.Ignacy Gawron

4) Opiekun: Bożena Frankiewicz

IV. Miejsce:

Miejskie Gimnazjum nr 2 w Dębicy

1.Golonka Ewelina

2.Wójtowicz Katarzyna

3.Bizoń Gabriela

4) Opiekun: Bochniewicz Agnieszka

V. Miejsce:

          Zespół Szkół – Publiczne Gimnazjum w Siedliskach - Bogusz

1.Swiętoń Natalia

2.Wadas Jakub

3.Gleń Kamil

4) Opiekun: Anna Żurowska

Wszystkie pozostałe drużyny zajęły równorzędne VI miejsce.

Nagrody zostały ufundowane  przez;

 

  • Burmistrza Miasta Dębica
  • Starostę Powiatu Dębickiego
  • Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu

 

Nagrodami były;

I Miejsce – HP Urządzenie Wielofunkcyjne DeskJet Ink Advantage 1515 3w1    

II Miejsce – Słuchawki CREATIVE Aurvana Live     

III Miejsce – MYSZ LOGITECH Wireless Mini Mouse M187 black                                    

IV Miejsce – PRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA VOLCANO MC-909                          

V miejsce - PRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA VOLCANO MC-909                          

VI miejsce – PENDRIVE GOODRAM COLOUR BLACK&WHITE 8GB Retail 9            

Uczniowie, którzy kibicowali zdobyli cenną wiedzę i wskazówki dotyczące dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych. Konferansjerami byli Zuzanna Mateja i Jakub Piórek z MG nr 1.
Konkurs został zorganizowany przez Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy, organizatorem była pani Agnieszka Jakubowska-Cetnar przy współpracy z panią Magdaleną Rasińską.


VI MIĘDZYGIMNAZJALNY KONKURS POWIATOWY

„Gimnazjalista u progu kariery zawodowej”

W bieżącym roku szkolnym Miejskie Gimnazjum nr 1 organizuje już
VI edycję Międzygimnazjalnego Powiatowego Konkursu „Gimnazjalista  u progu kariery zawodowej”. Zapraszamy do wzięcia udziału  w w/w przedsięwzięciu uczniów klas trzecich szkół gimnazjalnych z terenu miasta i powiatu dębickiego. Do 21 lutego 2014 r. prosimy o przekazanie na I etap konkursu prezentacji multimedialnej przedstawiającej „Nietypowy zawód na współczesnym rynku pracy, który chciałbym wykonywać”, wraz z CV
i LM
do Starostwa Powiatowego w Dębicy, Karty Zgłoszenia  (zał. 2) do sekretariatu Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy. II etap odbędzie się 13 marca 2014 roku o godz. 10.00 w DK „Mors” w Dębicy. Pytania prosimy kierować do organizatora - Pani Agnieszki Jakubowskiej-Cetnar (e-mail:
a.jakubow@interia.pl) lub sekretariatu Miejskiego Gimnazjum nr 1, tel./fax  14 681 25 89 (mg1_debica@interia.pl).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Regulamin konkursu (tutaj zał.1)

Karta zgłoszenia (tutaj zał. 2)  

 

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.