Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  

 

POWIATOWY KONKURS AS MATEMATYCZNY 2016/2017

 

     
 

 

 

     27 marca 2017r. odbyło się w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Dębicy podsumowanie Powiatowego Konkursu Matematycznego – „As Matematyczny 2016/17”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego – Pana Andrzeja Reguły.

Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy oraz Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy.

         Przewodniczącą komisji konkursowej jest nauczycielka matematyki Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy – Pani Alicja Poręba.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:

  1. uczniów klas IV i V szkół podstawowych
  2. uczniów klas I i II gimnazjów.

Miał formę dwustopniowych zawodów:

I stopień – etap szkolny

II stopień – etap powiatowy.

         Zadania do etapu szkolnego zostały przygotowane przez zespół nauczycieli matematyki SP 3 oraz MG 1 i rozesłane drogą e-mailową do około 70 szkół w powiecie dębickim w gminach: Dębica, Pilzno, Brzostek, Czarna, Żyraków, Jodłowa i miasta Dębicy.

Eliminacje szkolne odbyły się zgodnie z regulaminem, 21 lutego 2017r.

W finale, który  odbył się 14 marca 2017 r. w MG 1 w Dębicy, uczestniczyło 32 uczniów z 13 szkół podstawowych i 36 uczniów z 13 gimnazjów.

         Zadania do tego etapu konkursu zostały przygotowane przez nauczycieli
I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy - dla gimnazjalistów i nauczyciela matematyki MG 1 im. Adama Mickiewicza
w Dębicy - dla uczniów szkół podstawowych.

         W podsumowaniu konkursu wzięli udział nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście:

·      Pan Andrzej Reguła –Starosta Powiatu Dębickiego,

·      Pan Ireneusz Kozak – Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy,

·      Pan Paweł Adamek – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy.

Oto wyniki  w kategorii szkół podstawowych:

Tytuł Laureata otrzymali:

Nazwisko i imię ucznia

Szkoła

Sutkowski Filip

SP w Czarnej

Kitrys Kamil

SP 11 Dębica

Marć Wiktoria

SP 5 Dębica

Sroka Dawid

SP 10 Dębica

Pyziński Paweł

SP w Podgrodziu

Tytuł Finalisty otrzymali:

Nazwisko i imię ucznia

Szkoła

Cynar Bartłomiej

SP 9 Dębica

Dębowski Dominik

SP w Straszęcinie

Urbański Mateusz

SP 12 Dębica

Wygonik Maksymilian

SP 3 Dębica

Skupnik Maciej

SP 11 Dębica

W kategorii szkół  gimnazjalnych:

Tytuł Laureata otrzymali:

Nazwisko i imię ucznia

Szkoła

Krystek Kinga

MG 2 Dębica

Nyga Viktoria

Gimnazjum w Pustyni

Kozioł Olga

Gimnazjum w Strzegocicach

Kubiczek Maksymilian

MG 1 Dębica

Przywara Jakub

MG 2 Dębica

Tytuł Finalisty otrzymali:

Nazwisko i imię ucznia

Szkoła

Sarama Monika

MG 3 Dębica

Szymańska Emilia

Gimnazjum w Brzostku

Trzaskacz Maciej

MG 1 Dębica

Buszek Aleksander

MG 3 Dębica

Grych Jakub

MG 3 Dębica

Posłuszny Marcin

Gimnazjum w Pustkowie - Osiedlu

Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe zakupione ze środków finansowych przekazanych przez Pana Andrzeja Regułę
i Pana Mariusza  Szewczyka.

Gratulujemy uczniom Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy uzyskania tytułu Laureata – Maksymilian Kubiczek z klasy 2a i tytułu Finalisty – Maciej Trzaskacz z klasy 2b. Opiekunem uczniów jest p. A. Poręba.

 

 POWIATOWY KONKURS AS MATEMATYCZNY 2015/2016

6 kwietnia 2016r. odbyło się w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Dębicy podsumowanie Powiatowego Konkursu Matematycznego – „As Matematyczny 2015/16”.

Konkurs odbywa się pod patronatem Starosty Powiatu Dębickiego – Pana Andrzeja Reguły.

Organizatorami konkursu są Szkoła Podstawowa nr 3 w Dębicy oraz Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy.

         Przewodniczącą komisji konkursowej jest nauczycielka matematyki Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Dębicy – Pani Alicja Poręba.

Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:

  1. uczniów klas IV i V szkół podstawowych
  2. uczniów klas I i II gimnazjów.

Miał formę dwustopniowych zawodów:

I stopień – etap szkolny
II stopień – etap powiatowy.

         Zadania do etapu szkolnego zostały przygotowane przez zespół nauczycieli matematyki SP 3 oraz MG 1 i rozesłane drogą e-mailową do około 70 szkół w powiecie dębickim w gminach: Dębica, Pilzno, Brzostek, Czarna, Żyraków, Jodłowa i miasta Dębicy.

Eliminacje szkolne odbyły się zgodnie z regulaminem, 9 lutego 2016r.

W finale, który  odbył się 15 marca 2016 r. w MG 1 w Dębicy, uczestniczyło 21 uczniów z 7 szkół podstawowych i 21 uczniów z 10 gimnazjów.

         Zadania do tego etapu konkursu zostały przygotowane przez nauczycieli
I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy - dla gimnazjalistów i nauczyciela matematyki MG 1 im. Adama Mickiewicza
w Dębicy - dla uczniów szkół podstawowych.

         W podsumowaniu konkursu wzięli udział nagrodzeni uczniowie wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście:

·       Pan Andrzej Reguła –Starosta Powiatu Dębickiego,

·       Pan Wojciech Iwasieczko – Zastępca Burmistrza Miasta Dębica

·       Pan Paweł Adamek – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Dębicy.

Oto wyniki  w kategorii szkół podstawowych:

         Tytuł Laureata otrzymali:

Nazwisko i imię ucznia

Szkoła

Pyzia Jakub

SP 11 Dębica

Such Max

SP 9 Dębica

Stefan Kacper

SP 11 Dębica

Ragan Julia

SP 11 Dębica

Badowski Jakub

SP 11 Dębica

Blicharz Zuzanna

SP 9 Dębica

Tytuł Finalisty otrzymali:

Nazwisko i imię ucznia

Szkoła

Jarosz Jakub

SP w Łękach Dolnych

Baran Jakub

SP 5 Dębica

Bułat Michał

SP 3 Dębica

Maciechowski Borys

SP 11 Dębica

Markiewicz Karol

SP 10 Dębica

Panas Julia

SP 10 Dębica

W kategorii szkół  gimnazjalnych:

Tytuł Laureata otrzymali:

Nazwisko i imię ucznia

Szkoła

Cacała Radosław

MG 1 Dębica

Mądro Weronika

MG 1 Dębica

Sulisz Szymon

Gimnazjum w Brzeżnicy

Dębska Kinga

Gimnazjum w Straszęcinie

Starostka Tomasz

MG 2 Dębica

Tytuł Finalisty otrzymali:

Nazwisko i imię ucznia

Szkoła

Gowin Kamil

MG 3 Dębica

Zagórski Mateusz

Gimnazjum w Siedliskach Bogusz

Posłuszny Marcin

Gimnazjum w Pustkowie Osiedlu

Sarama Monika

MG 3 Dębica

Sobczyk Dominik

Gimnazjum w Brzostku

Wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe zakupione ze środków finansowych przekazanych przez Pana Andrzeja Regułę i Pana Mariusza  Szewczyka.


POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY - ,, As matematyczny 2015/2016’’

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY - ,,As matematyczny 2015/2016’’

  Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji powiatowego konkursu – "As matematyczny”. Etap szkolny należy przeprowadzić 9 lutego (wtorek) 2016 r. o godzinie 1200 wg zadań konkursowych, które zostaną przesłane pocztą e-mail na adres szkoły w dniu 8 lutego (wtorek).
  Etap powiatowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zostanie przeprowadzony 15 marca (wtorek) 2016 r. o godzinie 1300 w Miejskim Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy przy ulicy Cmentarnej 1. Do etapu powiatowego w obu kategoriach zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75 % punktów możliwych do zdobycia. Tytuł laureata otrzyma pięciu najlepszych uczestników etapu powiatowego w kategorii szkół podstawowych i pięciu najlepszych w kategorii gimnazjów. Tytuł finalisty otrzyma kolejnych 5 uczniów, którzy uzyskali najwięcej punktów. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Regulamin konkursu tutaj

Karta zgłoszenia tutaj

 

 

  

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY - ,, As matematyczny 2014/2015’’

 

Podsumowanie Powiatowego Konkursu Matematycznego – „As Matematyczny 2014/15” - (tutaj)

   

POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY - ,, As matematyczny 2014/2015’’

  Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji powiatowego konkursu –
"As matematyczny”.
Etap szkolny należy przeprowadzić 25 lutego (środa) 2015 r. o godzinie 1200 wg zadań konkursowych, które zostaną przesłane pocztą e-mail na adres szkoły w dniu 24 lutego (wtorek).
  Etap powiatowy dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zostanie przeprowadzony  17 marca (wtorek) 2015 r. o godzinie 1300
w Miejskim Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy przy ulicy Cmentarnej 1.
  Do etapu powiatowego w obu kategoriach zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75 % punktów możliwych do zdobycia. Tytuł laureata otrzyma pięciu najlepszych uczestników etapu powiatowego w kategorii szkół podstawowych i pięciu najlepszych w kategorii gimnazjów. Tytuł finalisty otrzyma kolejnych 5 uczniów, którzy uzyskali najwięcej punktów.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Regulamin konkursu (tutaj zał. 1)

Karta zgłoszenia (tutaj zał. 2)


 

 

 

 

© 2013. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.