Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  
 

KALENDARZ – 2018/2019

 MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 1 W DĘBICY
 

1. Organizacja roku szkolnego

 

·       rozpoczęcie nauki

3.09.2018 r.

 

·         próbny egzamin gimnazjalny
    
Þ        część humanistyczna,
    
Þ        część matematyczno-przyrodnicza
    
Þ        język obcy nowożytny

 
4.12.2018 r.   (wtorek)
5.12.2018 r.   (środa)
6.12.2018 r.   (czwartek)

 

·         powiadomienie rodziców o grożących
      ocenach ndst za I semestr

do 21.12.2018 r.   (piątek)

·         przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.2018 r.

 

·         powiadomienie uczniów i ich rodziców
      o przewidywanych ocenach śródrocznych
      z przedmiotów i zachowania

do 8.01.2019 r.   (wtorek)

 

·         wystawienie ocen za I semestr

15.01.2019 r.   (wtorek)

 

·         koniec I semestru

31.01.2019 r.   (czwartek)

 

·         początek II semestru

1.02.2019 r.   (piątek)

 

·         ferie zimowe

11.02 – 24.02.2019 r.

 

·         rekolekcje wielkopostne

marzec 2019 r.

 

·         ferie wielkanocne

18.04 – 23.04.2019 r.

 

·         egzamin gimnazjalny
    
Þ        część humanistyczna,
    
Þ        część matematyczno-przyrodnicza
    
Þ        język obcy nowożytny

 
10.04.2019 r.   godz. 9.00
11.04.2019 r.   godz. 9.00
12.04.2019 r.   godz. 9.00

 

·         powiadomienie rodziców o grożących
      ocenach ndst na koniec roku szkolnego

do 21.05.2019 r.   (wtorek)

·         powiadomienie uczniów i ich rodziców
      o przewidywanych ocenach rocznych
      z przedmiotów i zachowania

do 3.06.2019 r.   (poniedziałek)

·         wystawienie ocen na koniec roku
      szkolnego

do 10.06.2019 r.   (poniedziałek)

·         koniec roku szkolnego

21.06.2019 r.   (piątek)

·         wakacje 2019

22.06 – 31.08.2019 r.

2. Spotkania z rodzicami

 

·       organizacyjne

14.09.2018 r.   (piątek)

 

·       „dni otwarte” (3 środa miesiąca)

17.10.2018 r., 19.12.2018 r., 20.03.2019 r., 15.05.2019 r.

 

·       wywiadówka ogólnoszkolna

21.11.2018 r.   (środa)

 

·       wywiadówka ogólnoszkolna - I semestr

23.01.2019 r.   (środa)

 

·       wywiadówka ogólnoszkolna

24.04.2019 r.   (środa)

 

·       plenarne zebranie Rady Rodziców

14.09.2018 r.   (piątek)

 

·       posiedzenie prezydium Rady Rodziców

14.09.2018 r., 24.04.2019 r.,

 

3. Posiedzenia Rady Pedagogicznej

 

·       organizacyjne I

27.08.2018 r., 31.08.2018 r.

 

·       organizacyjne II

14.09.2018 r.   (piątek)

 

·       zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I semestr

22.01.2019 r.   (wtorek)

 

·       ocena pracy za I semestr

7.02.2019 r.   (czwartek)

 

·       zatwierdzenie wyników klasyfikacji rocznej i promocji

17.06.2019 r.   (poniedziałek)

 

·       całoroczna ocena pracy

25.06.2019 r.   (wtorek)

 

·       szkoleniowe /WDN/

wg harmonogramu

 

4. Uroczystości szkolne, ważne dni

 

·       Rozpoczęcie Roku Szkolnego

3.09.2018 r.   (poniedziałek)

 

·       Rocznica śmierci Ryszarda Siwca

10.09.2018 r.   (poniedziałek)

 

·       Rocznica najazdu Związku Sowieckiego na Polskę - Dęby Pamięci

17.09.2018 r.   (poniedziałek)

 

·       Dzień Polskiego Państwa Podziemnego

27.09.2018 r.  (7.10.2018 r.)

 

·       Dzień Edukacji Narodowej

14.10.2018 r.   (niedziela)

 

·       Dzień Papieski

16.10.2018 r.   (wtorek)

 

·       Wszystkich Świętych

1.11.2018 r.   (czwartek)

 

·       Święto Niepodległości

11.11.2018 r.   (niedziela)

 

·       Dzień Świętego Mikołaja

6.12.2018 r.   (czwartek)

 

·       Opłatek

21.12.2018 r.   (piątek)

 

·       Święto Trzech Króli

6.01.2019 r.   (niedziela)

 

·       Święto Pracy

1.05.2019 r.   (środa)

 

·       Święto 3 Maja

3.05.2019 r.   (piątek)

 

·       Dzień Dziecka - zawody sportowe

1.06.2019 r.  (3.06.2019 r.)

 

·       Podsumowanie osiągnięć „Jedynki”

14.06.2019 r.   (piątek)

 

·       Zakończenie Roku Szkolnego

21.06.2019 r.   (piątek)

 

5. Konkursy, koncerty, spotkania

 

·       spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi
ze Stowarzyszenia „Radość”
(3 poniedziałek miesiąca)

17.09.2018 r., 15.10.2018 r., 19.11.2018 r., 17.12.2018 r.,
21.01.2019 r., 18.03.2019 r.,
15.04.2019 r., 20.05.2019 r., czerwiec 2019 r.

 

·       turniej piłki siatkowej o „Puchar Mickiewicza”

21.03.2019 r.   (czwartek)

 

·       XVI Międzypokoleniowe Spotkanie Dębickich Nauczycieli

maj 2019 r.

 

·       konkursy przedmiotowe

wg harmonogramu

 

·       konkursy inne

wg harmonogramu

 

·       zawody sportowe

wg harmonogramu

 

6. Dodatkowe dni wolne

 

 

2.11.2018 r. – piątek po Wszystkich Świętych

10.04.2019 r. – środa, egzamin gimnazjalny

11.04.2019 r. – czwartek, egzamin gimnazjalny

12.04.2019 r. – piątek, egzamin gimnazjalny

29, 30.04.2019 r. – poniedziałek, wtorek przed Świętem Pracy

2.05.2019 r. – czwartek przed Świętem 3 Maja

31.05.2019 r. – piątek przed Dniem Dziecka

 

 

powrót

 

 

Uruchomienie strony 20.11.2013

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.

do góry