Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  
 
 

RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM

Klasy I-III

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Język polski

Język obcy nowożytny

Drugi język obcy nowożytny

Muzyka

Plastyka

Historia

Wiedza o społeczeństwie

Geografia

Biologia

Chemia

Fizyka

Matematyka

Informatyka

Wychowanie fizyczne

Edukacja dla bezpieczeństwa

Zajęcia artystyczne

Zajęcia techniczne

Godziny z wychowawcą

Pozostałe zajęcia

Religia/Etyka

 

 

Powrót

 
© 2013. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.