Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  
 

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej

 

Powstanie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej jest efektem realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. W naszej szkole ICIM funkcjonuje od września 2004 roku.

Cele działalności:

·         podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez promocję   wykorzystania nowoczesnych technologii w oświacie,

·        -ułatwienie indywidualnego zdobywania i przetwarzania informacji dostępnej poprzez sieć Internet oraz informacji multimedialnej przez

     uczniów i nauczycieli,

·         zwiększenie potencjału edukacyjnego bibliotek szkolnych,

·        wspieranie procesu ustawicznego kształcenia się i samokształcenia uczniów, nauczycieli, wspieranie realizacji zadań szkoły 

     zapisanych w podstawie programowej,

·         wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu majątkowego,

·         wspieranie integracji młodzieży w aspekcie różnic kulturowych, sprawności intelektualnej,

·         umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,

·         umożliwienie uczniom i nauczycielom dostępu do Internetu poza systemem lekcyjnym,

·         stworzenie szans na promocję szkoły i biblioteki w środowisku lokalnym.

 

    Centrum dysponuje 4 komputerami i 1 wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym (drukarka, skaner i kopiarka) wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym. W każdym z komputerów zainstalowany jest pakiet Office 2010, a także programy chroniące użytkowników przed szkodliwymi treściami internetowymi.

  ICIM oferuje dostęp do:

·         Internetu

·         pakietu Office 2010

·         multimedialnych programów edukacyjnych

·         drukarki

·         nagrywarki

·         ksero kopiarki

    
    Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacji potrzebnych do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych w bibliotece programów edukacyjnych. Szczegółowe zasady korzystania z Centrum przedstawia
Regulamin, z którym każdy użytkownik musi się zapoznać. Dzięki powstaniu ICIM uczniowie i nauczyciele mają zapewnione doskonałe warunki do nauki, pracy samokształceniowej i rozwoju zainteresowań. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej zlokalizowane jest w sali nr 13 na parterze szkoły.


    W Centrum nie ma możliwości używania gier, w tym internetowych, czatowania, korzystania z forum dyskusyjnego, odbierania i wysyłania listów. Zadaniem Centrum jest pomoc uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły w zbieraniu i przetwarzaniu informacji, przygotowywaniu materiałów do zajęć, odrabianiu prac domowych, przygotowywanie elektroniczne prac związanych z konkursami i pracą pozalekcyjną. W lokalu Centrum mogą się odbywać zajęcia z niewielkimi grupami uczniów pod opieką nauczycieli

 

      Z ICIM może korzystać każdy zainteresowany. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Korzystanie z usług Centrum jest bezpłatne. W przypadku drukowania należy zaopatrzyć się we własny papier.
Za wszelkie umyślne uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest osobą niepełnoletnią, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekun.

 

© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.