Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  

 

    Dęby Katyńskie... Dęby Pamięci zostały posadzone na Placu Mikołajkowów w Dębicy w ramach ogólnopolskiego programu „KATYŃ ... ocalić od zapomnienia”  zorganizowanego przez stowarzyszenie Parafiada w Radzyminie pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Lecha Kaczyńskiego.
   Upamiętniają osoby zamordowane w maju i kwietniu 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD, które są związane z Ziemią Dębicką - poprzez  miejsce urodzenia, uczęszczanie do szkoły podstawowej, gimnazjum, pracę bądź służbę w wojsku, policji w naszym mieście lub powiecie dębickim.
  
Opiekę nad tym wyjątkowym miejscem pamięci sprawują uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 1 i I Liceum Ogólnokształcącego w Dębicy.

   Siedem Dębów Pamięci uroczyście posadzono na Placu Mikołajkowów  w dniu 17 września 2009 roku. Każdy dąb został opatrzony tablicą z imieniem i nazwiskiem bohatera. Uczczono pamięć siedmiu ofiar:

 1. Płk. Bolesława Matznera6.02.1906 r. Dębica, † 1940 r. Katyń

 2. Kpt. Bolesława Marszałka – 2.10.1906 r. Kawęczyn, † 1940 r. Katyń

 3. Kpt. Stanisława Kieleckiego –  22.04.1895 r. Dębica, † 1940 r. Katyń

 4. Rtm. Zygmunta Dobrowolskiego – 16.04.1904 r. Dębica, † 1940 r. Katyń

 5. Por. Emila Bukowskiego – 24.09.1895 r. Dębica, † 1940 r. Charków

 6. Por. Mariana Rozwadowskiego – 10.12.1906 r. Dębica, † 1940 r. Katyń

 7. Ppor. Adama Urbanka – 18.10.1916 r. w Dębica, † 1940 r. Charków

   Kolejne dęby zostały posadzone w dniu 9 kwietnia 2010 roku, w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej dla uhonorowania:

 1. Ks. ppłk. Andrzeja Niwy – 26.11.1900 r. Chechły, † 1940 r. Charków

 2. Ppłk. Stefana Dwornika – 28.07.1889 r. Sławków, † 1940 r. Charków

 3. Mjr. Henryka Jurczyńskiego – 19.05.1900 r. Pedynki, † 1940 r. Katyń

 4. Mjr. Jana Nowaka – 26.07.1895 r. Kraków, † 1940 r. Katyń

 5. Kpt. Piotra Władysława Nowosielskiego – 01.06.1900 r. Dukla, † 1940 r. Charków

 6. Por. Zdzisława Myślińskiego – 23.10.1906 r. Peratyn, † 1940 r. Charków

 7. Por. Aleksandra Składzienia – 1.08.1903 r. Ropczyce, † 1940 r. Charków

 8. Por. Erwina Tymczyszyna – 23.04.1909 r. Brzóza, † 1940 r. Katyń

 9. Por. Adama Zawilińskiego – 28.12.1911 r. Tarnów, † 1940 r. Charków

 10. Asp. PP Michała Ciołka – 25.09.1912 r. Zawada, † 1940 r. Twer

 11. Asp. PP Józefa Guzika – 25.10.1900 r. Stobierna, † 1940 r. Twer

 12. Asp. PP Stanisława Janiszewskiego – 21.02.1913 r. Zawada, † 1940 r. Twer

 13. Asp. PP Stanisława Krupy – 12.04.1900 r. Zawada, † 1940 r. Twer

Dębicka Lista Katyńska

 1. Gen. Bryg. Szymon Kurz – 1868 r. Pilzno, † 1940 Brygitki we Lwowie

 2. Gen. Bryg.  Bolesław Matzner – 6.02.1906 r. Dębica, sędzia Najwyższego Sądu Wojskowego, † 1940 r. Katyń

 3. Ppłk Jan Mieczysław Berger -   1.08.1894 r. Czarna, † 1940 r. Charków 

 4. Ppłk Stefan Dwornik – 28.07.1889 r. Sławków, † 1940 r. Charków

 5. Ppłk Marian Surman – 12.09.1896 r. Sędziszów, prawnik, † 1940 r. Charków

 6. Ks. ppłk. Andrzej Niwa – 26.11.1900 r. Chechły, kapelan Wojska Polskiego,† 1940 r. Charków

 7. Mjr Józef Baran – 6.02.1906 r. Sonina, † 1940 r. Charków

 8. Mjr Leonard Bursa – 8.11.1987 r. Brzostek, † 1940 r. Charków

 9. Mjr. Zygmunt Dobrowolski – 16.04.1904 r. Dębica, † 1940 r. Katyń

 10. Mjr Henryk Jurczyński – 19.05.1900 r. Pedynki, † 1940 r. Katyń

 11. Mjr Jan Nowak – 26.07.1895 r. Kraków, † 1940 r. Katyń

 12. Mjr Walerian Orłowski – 17.09.1893  r. Kimpolung, † 1940 r. Katyń

 13. Kpt. Jan Gil -15.12.1907 r. Grębów, † 1940 r. Katyń

 14. Kpt. Bolesław Marszałek – 2.10.1906 r. Kawęczyn, † 1940 r. Katyń

 15. Kpt. Edward Mazurkiewicz – 4.05.1898 r. Pilzno, † 1940 r. Charków

 16. Kpt. Stanisław Mielecki  22.04.1895 r. Dębica, † 1940 r. Katyń

 17. Kpt. Piotr Władysław Nowosielski – 01.06.1900 r. Dukla, † 1940 r. Charków

 18. Kpt. Mieczysław Radoniewicz – 12.03.1910 r. Pilzno, prokurator wojskowy, † 1940 r. Katyń

 19. Kpt. Marian Rozwadowski – 10.12.1906 r. Dębica, † 1940 r. Katyń

 20. Por. Władysław Armata – 07.12.1899 r. Stobierna, sędzia sądu grodzkiego, † 1940 r. Katyń

 21. Por. Emil Bukowski – 24.09.1895 r. Dębica, handlowiec, † 1940 r. Charków

 22. Por. Edward Cieśla – 18.10.1901 r. Grabiny, nauczyciel, † 1940 r. Katyń

 23. Por.. Tadeusz Dubas – 15.07.1909 r. Gorlice, inżynier, † 1940 r. Katyń

 24. Por. Czesław Gawryś – 10.12.1906 r. Przemyśl, urzędnik, † 1940 r. Charków

 25. Por. Stanisław Gielarowski – 31.07.1904 r. Zwiernik, urzędnik, † 1940 r. Katyń

 26. Por. Franciszek Hütel – 30.07.1909 r. Zborów, urzędnik, † 1940 r. Katyń

 27. Por. Stanisław Kliś – 11.01.1908 Głowaczowa, nauczyciel, † 1940 r. Charków

 28. Por. Jan Kusiba – 7.08.1893 r. Pustynia, sędzia sądu grodzkiego,† 1940 r.

 29. Por. Franciszek Lewicki – 22.05.1908 r. Pilzno, nauczyciel, † 1940 r. Katyń

 30. Por. Zdzisław Myśliński – 23.10.1906 r. Peratyn, urzędnik, † 1940 r. Charków

 31. Por. Aleksander Składzień – 15.08.1903 r. Ropczyce, lekarz, † 1940 r. Charków

 32. Por. Stanisław Szczeklik  - 19.01.1908 Pilzno, † 1940 r. Charków

 33. Por. Erwin Tymczyszyn – 23.04.1909 r. Brzóza, nauczyciel † 1940 r. Katyń

 34. Por. Adam Urbanek – 18.10.1916 r. w Dębica, † 1940 r. Charków

 35. Por. Czesław Warchał – 8.07.1909 r. Zawadka Brzostecka, † 1940 r. Charków

 36. Por. Adam Zawiliński – 28.12.1911 r. Tarnów, instruktor- radiotelegrafista,† 1940 r. Charków

 37. Asp. PP Piotr Chmiel – 15.06.1906 r. Brzezówka, † 1940 r. Twer

 38. Asp. PP Michał Ciołek – 25.09.1912 r. Zawada, † 1940 r. Twer

 39. Asp. PP Józef Guzik – 25.10.1900 r. Stobierna, † 1940 r. Twer

 40. Asp. PP Stanisław Jakubowski – 28.05.1900 r. Wola Brzostecka, † 1940 r. Twer

 41. Asp. PP Stanisław Janiszewski – 21.02.1913 r. Zawada, † 1940 r. Twer

 42. Asp. PP Jan Kobak – 9.08.1911 r. Wola Brzostecka, † Miednoje

 43. Asp. PP Stanisław Kolbusz - 26.03.1912 r. Brzostek, † 1940 r. Twer

 44. Asp. PP Stanisław Krupa – 12.04.1900 r. Zawada, † 1940 r. Twer

 45. Post. PP Jan Pikuła – 12.06.1908 r. Brzezówka, † 1940 r. Twer

 46. Aspirant PP Jan Sowa – 18.09.1888 r. Brzostek, † 1940 r. Twer

 47. Aspirant PP Stanisław Stanek – 2.03.1900 r.  Klecie, † 1940 r. Twer

 48. Kpt. Józef Alfred Wrześniowski – 14.09.1908 r. Januszkowice, żandarmeria wojskowa, † 1940 r. Twer

   Lista osób zamordowanych w maju i kwietniu 1940 r. przez funkcjonariuszy NKWD, które są związane z Ziemią Dębicką. Część z tych osób ma już posadzone Dęby Pamięci w innych miejscowościach na terenie Polski. Są wśród nich oficerowie i podoficerowie zawodowi i rezerwy, powołani do wojska przed wybuchem II wojny światowej, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, żołnierze piechoty i kawalerii, urzędnicy, prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, nauczyciele, lekarze, inżynierowie, ksiądz kapelan, instruktor wojskowy,  a także funkcjonariusze policjanci.

 

© 2013. Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.