Strona Główna         Plan lekcji          Kalendarz        Galeria        Kontakt          Poczta
  „BO TU WIECZNY MA PRZYBYTEK: NAUKA OJCZYZNA I CNOTA” ADAM MICKIEWICZ  

           

MATEUSZ CEBULA
 

Mateusz Cebula urodził się w 1989 roku. Jest absolwentem AGH w Krakowie – informatykiem i inżynierem klinicznym. W grudniu 2010 roku został przewodniczącym Rady Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego, a we wrześniu 2011 roku komendantem Hufca ZHP w Dębicy. W 2006 roku został jednym
z 8 wspaniałych w finale XII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków. Konkurs promuje młodych ludzi, aktywnych w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi oraz prowadzących różnorodną działalność społeczną. W wolnym czasie zajmuje się historią starożytnego Rzymu, problematyką społeczno-polityczną i słucha muzyki filmowej.

Źródło: www.wikipedia.pl

 

 

 
© Miejskie Gimnazjum nr 1 w Dębicy. Wszystkie prawa zastrzeżone.